CONNECT Yayın İlkeleri

Connect, yayın kurulu tarafından oluşturulmuş aşağıdaki yayın ilkelerine uymayı taahhüt eder:

• Connect; yaş, cinsiyet, milliyet, ırk, dini inanç ayrımı gözetmeksizin dünyanın dört bir yanında yaşayan, Talas Amerikan Ortaokulu (TAO), Üsküdar Amerikan Lisesi (UAA), İzmir Amerikan Koleji (ACI), Tarsus Amerikan Koleji (TAC), SEV Amerikan Koleji (SAC) ve SEV İlköğretim Kurumlarından mezun olmuş; Vakıf ve tüm SEV Okullarında görev yapan/yapmış öğretmen, idareci, profesyoneller ve öğrencilerinin haber, konu ve içeriklerine yer verir.
• Connect’te yayımlanacak tüm haber, konu ve içeriklere, Connect Yayın Kurulu’nca (Yayın Kurulu) karar verilir.
• Yayın Kurulu Üyeleri; SEV Yönetim Kurulu Başkanı’nın başkanlığında belirlenen, yayıncılık ve iletişim alanında uzman en az iki mezun Üye; SEV Genel Müdürü, Mezun Dernekleri Başkanları ve/veya onların belirlediği mezun üyeler, SEV İletişim Müdürü ile Yazı İşlerinde görevli editörlerden oluşur.
• Yayımlanacak mezun haberleri, Mezun Derneklerinden, doğrudan Mezunlardan, Yazı İşlerinden, gönüllü mezun yazar/editör/fotoğrafçı/muhabirlerden gelen tüm haber, konu ve içerik önerileri, Yayın Kurulunca ele alınarak, Kurulun onayından geçtikten sonra, SEV İletişim ve Yazı İşleri tarafından uygun formatlarda yayımlanmak üzere hazırlanır.
• Connect’te yer alacak tüm haber, konu ve içeriklerin Yayın Kurulunda değerlendirilmesinde, içeriklerin yayıma hazırlanmasında ve seçilen mecralarda yayımlanması ile reklam verenlerle ticari ilişkilerde temel olarak Sağlık ve Eğitim Vakfı Değerler ve Etik Kuralları’nın yanı sıra evrensel basın meslek ilke ve etik kuralları dikkate alınır.
• Tüm haber, konu ve içerikler, ilgili Mezunların bilgisi dahilinde ve onayıyla; kamuya açık basın ve yayın ortamlarında yayımlanmış haberler ise kaynak gösterilerek, yayımlanır.
• Tüm haber, konu ve içerikler, herhangi bir reklam, tanıtım veya çıkar amacı içermez.
• Yayınlarda hiçbir politik düşüncenin, siyasi partinin, ırk, milliyet, cinsiyet veya dini inanışın savunusu veya eleştirisi yapılmaz.
• Haber, konu veya içeriklerde yer alan Mezunların söyledikleri veya yazdıkları kendilerinin düşünce ve duygularıdır; bu düşünce ve duygular SEV ile ilişkilendirilemez.
• Connect’te yer alan haber, konu ve içeriklerde, kişi hak ve özgürlüklerinin yanı sıra kurum ve kuruluşların ticari itibarları göz önünde bulundurulur, itibarı zedeleyecek hiçbir ifadeye yer verilmez.
• Connect’te yer alan haber, konu ve içerikler, SEV ve onun kurumlarına ait yayın ve dijital ortamları haricinde; SEV’den ve haberin muhatabı olan mezunlardan izin alınmaksızın farklı basılı veya dijital mecralarda yayımlanamaz.
• Yayın ve içerikler ücretsiz olarak tüm mezunların erişimine açıktır.
• Haber, röportaj, makale, köşe yazısı, video, fotoğraf, illüstrasyon vb. şekillerde Connect’e katkıda bulunmak isteyen tüm Mezunlar, “Gönüllü Yazar, Editör ve Muhabirler Tarafından Hazırlanan Haber, Konu ve İçeriklere İlişkin Protokol”e uyarlar.
• Mezunlar veya şirketler Connect’te ürün ve hizmetlerinin tanıtımını yapmak istediklerinde, SEV ile iletişime geçebilirler ve ilanlar aşağıdaki belirtilen İlan ve Reklam Yayımlama İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

İLAN VE REKLAM YAYIMLAMA İLKELERİ
• Connect; içinde dil, din, ırk, milliyet veya cinsiyet ayrımı yapan; temel kişi hak ve özgürlüklerini ihlal eden; yasalarca suç sayılmış metin, video, fotoğraf, görüntü, desen vb. içerikleri taşıyan hiçbir ilan ve reklama yer vermez.
• Yasalarca ilan ve reklam sınırlaması getirilmiş meslek gruplarının ve alkol, tütün ürünlerinin yer aldığı reklam ve ilanlar yayımlanmaz.
• İlan ve reklamlar tamamen tanıtım amaçlıdır; içinde yer alan bilgi ve değerlendirmeler hiçbir koşulda SEV ile ilişkilendirilemez.
• İlan ve reklam veren mezunlar, kurumlar veya kişiler; reklamla bağlantılı haber, konu veya içerik talep edemez.
• İlan veya reklamlarını, haber, söyleşi vb. formatlarda yayımlamak isteyen kurum ya da kişiler; bu tarzdaki ilan ve reklamlarını ancak; tasarımsal olarak net olarak algılanacak şekilde farklılaştırarak ve “Advertorial” veya “Bu bir ilandır” ibaresi koyarak yayımlayabilir.
• Reklam verenlerle iletişim ve ilanların uygunluk denetimi SEV İletişim tarafından yürütülür.

SEV CONNECT Yayın Kurulu