Bilgi Güvenliği Politikası

Sağlık ve Eğitim Vakfı ve bağlı kurumlarında ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Standardı
doğrultusunda;

• Bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
• Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
• Bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimler sağlamayı,
• Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
• Bilgi varlıklarının kullanımının kesintisiz ve güven içinde devam etmesi için bilgi güvenliği şartlarını
uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde sağlamayı ve işletmeyi,
• Bilgi güvenliği yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmeyi,

taahhüt ederiz.

Sertifikamızı görüntülemek için tıklayınız.